Bu kitap temel konular, klinik konular ve bunlarla ilgili ameliyatların teknik atlasını içerecek biçimde organize edildi. Temel konular her klasik "textbook"da olan, cerrahinin fizyopatolojik dayanaklarını içerecek biçimde oluşturuldu.

Klinik konular organ ve/veya sistem temelli 24 kategoriye ayrıldı. Her kategoride hastalıklar yer aldı. Bu hastalıkların tedavisinde yer alan ameliyatlara cerrahi teknik atlas kısmında yer verildi.

Klinik konular ve ameliyat atlası için başlıklar aşağıdaki 2 seviyede tabakalandırıldı.

Klinik konular (hastalıklar) için 2 seviye tanımı:

TAM KAPSAMLI: Bir genel cerrahi uzmanı bu hastalıkları her açıdan tedavi edebilmeli ve bu hastalıkların yönetimini tümüyle sağlayabilmelidir. Kitaptaki bölüm bu genişlikte olmalıdır.

DAHA AZ KAPSAMLI: Bir genel cerrahi uzmanı bu bölümdeki hastalıkların tanısını koyabilmeli, ilk yönetimini ve stabilizasyonunu sağlayabilmelidir. Ancak bu hastalıklarda tedavi ve yönetimi tümüyle yapması beklenmemektedir.

Ameliyat Atlası için 2 seviye tanımı:

TAM KAPSAMLI (bilinmesi ZORUNLU-sıklıkla YAPILAN ve ender YAPILAN): Genel cerrahi pratiğinde sıklıkla uygulanan veya acil durumlarda ya da ender olarak karşılaşılan girişimlerdir, girişime özgü tam yeterlilik kazanılmış olmalıdır. Atlas anlamında kapsamlı yer verilecek ameliyatlardır.

DAHA AZ KAPSAMLI (KOMPLEKS/İLERİ GİRİŞİMLER): Genel cerrahi pratiğinde standart olarak uygulanmayan ameliyatlardır. Kitabın atlas bölümünde öğretmek üzere değil fikir vermek çok daha kısa üzere yer almalıdır.