TTB-STE Kredisi

Bölüm sonlarında online STE test sınavları yer alacaktır. Her sınav tamamlandığında "TTB-STE" puanı alınacaktır. Sınav tamamlandığında TTB-STE sertifikası için hak kazanılacaktır. Sınavlar olgu temelli olacaktır.

Uzmanlık Eğitimi Müfredatı

TCD Cerrahi Kitabı, ÇEP ve Sanal Akademi bölümleri ilişkilendirilecek ve kullanıcılara aynı konuda ki kaynaklara erişim için yol gösterilecektir.